När sår man pumpa?

Jag vill så matpumpa och stora halloweenpumpor. Jag har fått frö av en kompis. När ska jag så?

Svar: Du kan så pumpa antingen direkt i grönsakslandet (på friland) eller så i förväg (förodla) inomhus.

Det är oftast bara i de södra delarna av landet som pumpa hinner utvecklas om man sår på friland. Så i slutet av maj till början av juni, när jorden är tillräckligt varm. Pumpa trivs bäst på en varm, skyddad och solig plats.

Inomhus kan du börja så i början till mitten av maj i ett riktigt ljust fönster. Då har du småplantor att sätta ut i början av juni.  Så inte för tidigt inomhus, plantorna blir bara svaga, gängliga och svårhanterliga.

Pumpor behöver också mycket organisk gödsel, stallgödsel eller kompostjord för att frodas på friland.