Svar: Se till att du får sättpotatis av någon mycket tidig sort, exempelvis ’Arielle’, ’Minerva’ eller ’Solist’. Lägg sättpotatisen i den undre delen av en äggkartong. Ställ kartongerna ljust i ett fönster. Groddarna ska bli små, knubbiga och grönlila. Att själva potatisen blir skrumpen gör ingenting.

Det är dags att börja förgro potatisarna i april. När du förgrott potatisarna i 5–7 veckor tar du med dem och sätter dem, i mitten av maj. Jordtemperaturen ska ligga runt 8 grader.

Placera potatisarna med groddarna pekande uppåt, helst i upphöjd jordbädd, då värms jorden upp fortare och du kan skörda din potatis tidigare.