Svar: Det är inte alltid alger allt grönt som flyter runt i dammen. Hornsärv (inte -säv), vattenpest och vattenhyacint är fritt flytande vattenväxter som renar vattnet. Växterna tar upp och binder överflödig näring och dessutom syresätter växterna vattnet.

Vill du undvika alger ska du rensa ur och skrubba dammen ren innan du fyller på vatten för säsongen. Du kan ha en fontänpump med ett bra filter som renar vattnet. Sänk pH-värdet i vattnet om det är över pH 7,5 genom att till exempel lägga ner ett torvblock på bottnen.