Svar: Frågan är då om ni vill behålla utbredningen på buskaget eller minska det? Men syrener kan man klippa som häck, så något problem med att de inte skulle tåla beskärning kan ni glömma.

Syrener tål att jämnas med marken, när som helst på året. Men vill ni uppleva årets blomning, väntar ni med beskärningen tills de blommat över.

Rotskott kommer alltid att komma, så buskaget vidgar sig. Om det är gräsmatta runtom klipps de skotten automatiskt. Själva buskaget kan ni föryngra genom att klippa ner alla de grova stammarna till marken, och släppa upp stadiga nya skott. Det kommer att ta några år innan ni får blommor igen, men de kommer. Klipp inte alla grenar till samma höjd utan variera, från nästan meterhöga till kapade jäms med marken.