Svar: Trådarna är svampmycel. Det är inte skadligt för dina växter. Använd  din kompostjord i rabatter och planteringar som har bar öppen jord, då svampmycelet behöver få tillgång till ett lager av multnande växtdelar för att kunna etablera sig.

Att det har kommit mycket svamp är inte så konstigt eller ovanligt. En trädgårdskompost är mums för svampar, och där finns god tillgång till multnande organiskt material.