Svar: Den härdigaste klätterrosen är ’Polstjärnan’, som ofta blir 3 meter hög i zon 7. Den kan bli ännu något högre i zon 6. Fylld honungsros ’Hybrida’, har sin odlingsgräns i zon 6, där den på varma växtplatser med goda odlingsbetingelser ofta blir 3–3,5 meter hög.

För att nå optimal utveckling i höjd, samt blomma rikligt ska de odlas på soliga och varma växtplatser. De vill ha en närings- och humusrik jord, som dessutom har en god vattenhållande förmåga utan att någonsin bli för blöt. Plantera gärna flera plantor tillsammans – det ger en maffigare upplevelse!