Svar: Vinbärsbuskarna beskär du efter att de har tappat sina blad på hösten eller innan knoppsprickningen på våren. Svarta vinbär får mest bär på nya kraftiga grenar och svarta vinbär kan du beskära hårdare än röda vinbär som i huvudsak får bär på 2–5 år gamla grenar. Ta bort en äldre risig gren på svarta vinbär varje år. På röda vinbär tar du bort en äldre gren vartannat år. Beskär grenen nere vid marken. Gallra bort döda och skadade grenar och grenar som hänger/ligger ned mot marken.

Fortsätt sedan varje år att beskära och gallra regelbundet.