Svar: Det är knippbakterios, en bakteriesjukdom som kan drabba forsythia och även andra växter, både vedartade och örtartade växter som exempelvis olvon, sparris och pelargon. Sjukdomen kan lätt drabba gamla forsythiabuskar som står för skuggigt och som inte beskurits på länge.

Angreppet försvinner om du skär ner busken kraftigt, och glesar ut så att den får det ljusare och luftigare. Då stimuleras forsythian till att bryta nya kraftiga blommande skott. Sjukdomen smittar lätt andra mottagliga växter. Därför är det bra att försöka åtgärda så fort man upptäcker svulsterna.