Svar: Det beror på om du har fått med knoppar med blomanlag eller om du bara har grävt upp rötter med bladknoppar. Så här ser du skillnaden: Knoppar (groddar) med blomanlag är större och trubbigare, bladknopparna är mindre och spetsigare.

Det tar tre år för blomanlag att utvecklas, så det gäller att man tar in stora färdigutvecklade blomknoppar på hösten för drivning till jul.