Svar: Klipp inte ner plantan under hösten eller vintern. Täck växten luftigt med finklippt ris från lövfällande träd eller buskar. Silverek, Senecio cineraria säljs som ettårig sommarblomma, men är en flerårig medelhavsväxt som ofta klarar milda vintrar hos oss, förutsatt att den odlas i väl genomsläpplig jord.