Svar: Det är levermossa, en mycket vanlig mossa i växthusodlingar med hög och jämn fuktighet, och som ofta finns i köpta krukodlade växter framdrivna i växthus. Mossan sprider sig med sporer via luften och självsår sig lätt. Rensa hela tiden bort uppstickande nya småplantor. Mossan är inget problem utomhus på friland. Där är det alldeles för torrt, blåsigt och kallt för att den ska trivas.