Svar: Beskär på våren och ställ ut trädet under sommaren. Kaffe skjuter lättare skott utmed kal stam om det står ute där det är lite svalare och fuktigare. Det är svårt att få äldre plantor att bli buskiga från basen. Kaffe växer gärna som ett träd med genomgående stam; klipper du av toppen skjuter den ofta ett nytt toppskott. För att plantan lättare ska skjuta nya skott utmed stammen, trär du en plastpåse med fuktigt hushållspapper över den avskurna toppen. Fäst påsen med gummisnodd runt stammen.

Egenodlade kaffebönor gror lätt. Så dem direkt och ställ sådden varmt och ljust med plastpåse över. Vänta. Det tar 1–3 månader innan de gror.