Svar: Tallen kommer inte att hämta sig. Februari är en perfekt tidpunkt att såga ned trädet, då är tjälen fortfarande i jorden och marken tar inte skada av tunga grenar som dråsar i backen. Trädfällare och arborister brukar också ha mer tid så här års.