Förstora Lavar och inte mossa

Svar: För det första är det inte mossa, utan lavar på grenarna. För det andra kommer inte grenarna ta skada, då lavar bara växer på det yttersta barklagret och inte nämnvärt tar näring från växterna. Det som kan hända är att laven håller kvar fukten på grenarna och att risken för svampsjukdomar kan öka. Men de flesta träd och buskar utvecklas som de ska trots lav. Låt laven sitta kvar och se istället till att beskära träden och buskarna till våren och gallra ut de äldsta grenarna som är mest lavbeklädda.

Det samma gäller om mossa skulle växa på grenar. Det kan vara en estetisk fråga om att ta bort eller ej. Men här går meningarna isär om vad som är vackert. Ett träd som beskurits och gallrats får in mer ljus och luft i kronan, vilket gör att mossa inte trivs lika mycket.