Svar: Du behöver inte sätta ett nytt träd. Att ympa in en eller flera pollinerande sorter på trädet är en bra idé. Lättaste sättet är att barkympa på våren. Hinner du inte ympa i år, häng en hink med blommande grenar från någon pollinerande päronsort i trädet till våren när ditt päronträd blommar.