Svar: Det finns flera starkdoftande rosor, som växer bra på åtminstone lätt skuggiga växtplatser, bland andra ’Aïcha’, ’Single Cherry’, ’Stanwell Perpetual’, apotekarros ’Officinalis’, ’Kazanlik’, ’Rose de Rescht’, ’Alba Maxima’, ’Henri Martin’, ’Hansa’ och fylld honungsros ’Hybrida’.

Gemensamt för dem alla är att doften alltid är starkast när plantorna växer på soliga växtplatser. I de nämnda exemplen blir doften ändå alltid en fin upplevelse när plantorna odlas på något skuggiga växtplatser.