Svar: Ditt äppelträd är angripet av äpplespinnmal som lägger sina ägg invid en knopp. Larverna kläcks på hösten, men stannar kvar tills det blir vår. Det som ser ut som spindelväv är ett gytter av larver i ihoprullade blad, inspunna i spinntråd. Om det inte är för många ”larvnästen” kan du plocka bort dem för hand och skära bort de angripna skotten med bra resultat. För varje larv du plockar bort blir det färre vuxna malar. Eller så kan du använda biologisk bekämpning, Biobit.

Om du bestämmer dig för att såga ner trädet, tänk på att inte sätta det nya äppelträdet på samma plats och i samma jord.