Svar: Sniglar trivs mycket riktigt i fuktig miljö. De dras dock inte till själva vattnet. Kommer sniglarna i vattnet så drunknar de. Är det frodig grönska precis runt stenen, exempelvis funkia som är sniglarnas älsklingsrätt, då kommer de som på beställning. Jag skulle aldrig tveka att installera en vacker, porlande stenfontän på grund av risken för sniglar. Då har mördarsniglarna vunnit, och så får det väl ändå inte bli!