Svar: Vattenhyacint Eichhornia crassipes, sjönöt Trapa natans och musselblomma Pistia stratiotes är de mest iögonfallande flytväxterna. För de flesta får växterna bara hänga med en säsong, eftersom övervintringen kräver lite pyssel. Flytväxterna vinterförvarar du i rumstemperatur i ett akvarium med belysning, luftpump och lite näring i vattnet.