Svar: Det är troligtvis en brunråtta som bor i din rabatt. Det kan man gissa eftersom djuret har kalasat på snäckor, men inte på växterna. Brunråttan är vanligare än man tror i trädgårdar. Där finns lättgrävd jord och skyddade boställen. På vintern klättrar den lätt upp till fågelbord och i havrekärven, som är en favoriträtt.

Brunråttan kan vara svårfångad. Sätt kraftiga råttfällor agnade med havrebollar utanför eller i gångarna. Eller använd ljud- och vibrationskrämmor. Då flyttar råttan garanterat till en lugnare plats. Men frågan är om du vill bli av med den? Så länge den inte tagit sig in i bostadshuset, kanske den t o m gör nytta, då den äter trädgårdsnäckor som ju är en fiende som kalasar i sig mycket av dina växter annars.