Det här kanske låter konstigt men faktum är att stammen blir tjockare och sträcker aldrig på sig. Tänk på inristade hjärtan på gamla bokar. Ristningen kan vara 50 år gammal men den sitter fortfarande i samma höjd. Höjdtillväxten sker bara högst upp i toppen. Vill man ha ett träd med högre stam måste man ta bort de nedersta grenarna och se till att det finns en topp som kan utvecklas till stam.