Svar: Schersminen gallrar du ur på vårvintern, under mars–början av april. Skär vart tredje år ner de äldsta risiga grenarna, till 15 cm över marken, för att släppa fram nya kraftiga skott och för att få in ljus och luft i busken. Du kan dessutom korta in kvarvarande grenar lite så att busken inte blir för ”svajig”.