Svar: I början av mars sporrbeskär du blåregnet, det vill säga kortar in fjolårsskotten till två till tre ögon (bladärr). Då ett etablerat blåregn hela tiden bildar nya skott under sommaren så sommarbeskärs (pinceras) växten – det vill säga du kortar in långa årsskott med två till fyra blad.