Svar: Din ros har fått en bakteriesjukdom, så kallad rotkräfta. Sjukdomen gör att växtcellerna överproducerar växthormon, det blir gallbildningar eller växttumörer på roten och rothalsen. Smittan kommer ofta in via sår på roten som orsakats av grävredskap. En smittad ros har svårt att ta upp vatten och tillväxten hämmas. Se till att förstöra de angripna plantorna. Det hjälper inte att skära bort skadade rötter. Sätt inte en ny ros där den smittade rosen stått.