Svar: Vi är nog många som häller ut kaffesump i komposten och i rabatter utan att egentligen veta hur mycket det gagnar växterna. Men visst gör den nytta! Den färska kaffebönan innehåller kolhydrater, proteiner, fetter, oljor och mineraler – och en del finns naturligtvis kvar i kaffesumpen. Dessutom ökar sumpen jordens mullhalt och gör att jorden blir mer genomsläpplig och rik på syre, vilket gynnar växternas rotutveckling.