Svar: Den dåliga lukten kan bero på att materialet är för hårt packat, eller att det är för mycket kväverikt material som färskt gräsklipp och köksavfall i och kanske på att temperaturen i komposten har sjunkit och nedbrytningsprocessen går långsammare.

Blanda ner torra löv, halm, sönderrivet papper, grenflis eller sågspån för att få bättre balans (mellan kol och kväve) i komposten. Isolera gärna komposten med frigolit eller bubbelplast.