Svar: Det är ingen lätt match att få bukt med styv lerjord. Djupgräv och blanda ner mycket stora mängder organiskt material som bark, grenflis, halm, gräsklipp, kompostjord, häst- och kogödsel. Då förbättrar du strukturen och jorden blir luftig och genomsläpplig.

Kalka med exempelvis kalkstensmjöl på hösten, det gör leran grynig och mer lucker. Tillför sedan nytt organiskt material varje år. När man har ökat en lerjords mullhalt väsentligt och jorden fått en bra struktur, är lerjorden en bra, näringsrik och vattenhållande jord. För ögonblicket kan du sätta de nyinköpta rosorna i 30–40 cm upphöjda jordbäddar, fyllda med köpt rosjord.