Förstora Ekollon som grott

Svar: Låter du ekollonen ligga kvar över vintern så gror de till våren. De små trädplantorna får snabbt djupa rötter och är svåra att få bort om de hinner etablera sig. Räfsa bort ekollonen och lägg dem i trädgårds- eller blandkomposten.