Svar: ’Ribston’ kan lagras till mars–april, efter julhelgen har de eftermognat och smakar som bäst. ’Ingrid Marie’, är ett riktigt rött, vackert juläpple, de håller sig fina till januari. ’Signe Tillisch’  är känsligare, de kanske håller december månad ut, under bra förhållanden.

För att äpplena ska hålla länge behöver man förvara dem på en sval, mörk, frostfri plats. Plocka bort äpplen som börjar bli dåliga.

I faktabanken under Grönsaker, frukt och bär, finns många äppelsorter under M (Malus domestica). Där kan du läsa mer om lagring för respektive sort.