Svar: Kvävegödsla inte nu på hösten, vänta till våren. Annars försenas avmognaden inför vintern. Det vill säga grenarna hinner inte förvedas för att klara kylan.

Rosorna tillgodogör sig näring bäst under vår till försommar, när de har sin tillväxtperiod. Bäst att gödsla med då är ko- och hästgödsel, NPK-gödsel (N = kväve, P = fosfor, K = kalium), Algomin eller specialblandad rosgödsel.