Svar: Nej, det är inget som du måste göra. Men gräsmattegräs trivs bäst i ett neutralt pH-värde mellan 6–7. Regn kan ge surt nedfall som sänker jordens pH-värde. Då kan man behöva kalka för att höja pH-värdet. Att man kalkar just på senhösten beror på att man inte använder gräsmattan då och kalken snabbt sugs upp av höstfukten.

Om du behöver kalka eller inte beror också på om marken i sig har högt pH-värde, som i kalkrika områden, eller om gräsmattan är anlagd på gammal barrskogsmark med lågt pH. Det finns bra pH-mätare att köpa i trädgårdsbutiker. Om du mäter och märker att pH-värdet är lågt kan det vara bra att kalka.