Svar: Ganska säkert står din kärleksört för skuggigt och fuktigt. Daggkåpa, hosta och ormbunkar som grannar, tyder på att det är fel miljö för kärleksört. Kärleksört är extremt torktålig, och vill helst ha sol hela dagen och en sandig och mager, väldränerad jord. Flytta den nu eller tidigt på våren till en soligare plats så kommer du att ha en praktfull planta på sensommaren.