Svar: Njut av blomningen under hösten och dela istället höstaster och kärleksört till våren i april – maj. Höstblommande perenner kan du dela i april – maj, vår-, och sommarblommande perenner i september.