Svar: Ja, gå igenom alla lökarna och dela upp dem en och en. Ta bort angripna lökar. Plantera dem så fort som möjligt, senast i månadsskiftet september–oktober. Sätt dem på ett djup som är cirka tre gånger höjden på löken.