Svar: Blommande perenner som plymspirea, fingerborgsblomma (tvåårig), bergklint, akleja, kärleksört, praktlysing, stormhatt, blå bergvallmo, strutbräken och älggräs trivs och passar bra på skogstomt.

Plantera också buskar som rododendron, azalea, klätterhortensia eller olika sorters ljung under tallarna eller i odlingsbäddar uppbyggda av torvblock. Fyll på med grus och rododendronjord i bäddarna innan du planterar.