Hur dränerar man?

1 november, 2008 kl. 21:42
2675 visningar

En del av min tomt kommer inte att bli vettig att odla på förrän jag fixar bättre dränering. Men jag vet inte hur. Om jag nu lyckats ladda upp bilden är här lite förklaring:

Den gula ytan (knappa 300 kvm) vill jag så småningom odla grönsaker och några fruktträd på. Den stora byggnaden söder om odlingsytan är ladan, och det sexkantiga är hönsgården. Hönsgården och hela marken norr om ladan är blöt, sluttar svagt mot en sänka åt nordväst, som är på grannens betesmark. Grov streckad linje är tomtgräns (men totalt har vi 12000 kvm, så hela syns inte). Mest vatten kommer från de röda x-en. 

Marken är f.d. hästhage, och där hönsgården ligger har nog varit gödselgrop, som sen fyllts igen med sten och annat. Annars är det mellanlera. Sommarhalvåret blir det bra med sol där, men så här års är det skuggat hela dagen av bokskogen.

Frågor: 

1: hur dränerar man – diken, plaströr, tegelrör?

2: vilken riktning lägger man dränering – längs eller tvärs? Om längs – överkant eller nederkant? Om tvärs – hur tätt?

3: vart leder jag vattnet? Kan det tas tillvara under torrsomrar? Kan det bli för mycket dränerat?

Kan tillägga att mannen äger en gammal grävmaskin, så jag slipper gräva för hand.