Att fastställa vad mossan i gräsmattan beror på är A och O om man vill bli av med mossan. Tar man inte bort orsaken till att mossan trivs i gräsmattan kommer mossan garanterat tillbaka, även om du tar bort den tillfälligt. Här har du checklistan och åtgärderna.

1. Skuggad gräsmatta främjar mossa

Mossa trivs bättre i skugga än vad gräs gör. Är gräsmattan skuggad av stora träd eller byggnader? Använd gräsfröblandningar för skuggiga lägen så klarar sig gräset bättre i konkurrensen med mossan. Kanske kan några stora träd tas bort eller glesas ur? I värsta fall kan du överväga om det inte är bättre att anlägga en rabatt, woodland eller något annat i skuggan istället för gräsmatta.

2. Mossa gillar fuktig jord

Blir vatten stående länge efter ett kraftigt regn? Det är tecken på dålig dränering, och där det är fuktigt trivs mossan bättre än gräset. För att förbättra dräneringen kan du bli tvungen att gräva om hela gräsmattan för att lägga ett dränerande skikt av sten eller dräneringsrör i botten. Låter det överväldigande finns det anläggningsfirmor som utför denna typ av tjänster.

Reparera en gammal eller skadad gräsmatta är inte så svårt.

Se till att gödsla gräsmattan och skapa de bästa förutsättningarna för den. Skugga gillas mer av mossa än gräsmattan.

Gå våra trädgårdskurser online!

3. Gödsla bort mossan

Var det länge sedan du gödslade gräsmattan? Näringsbrist leder till att gräset får sämre konkurrenskraft, något som mossan inte är sen att utnyttja. En välgödslad och välmående gräsmatta är det bästa botemedlet mot mossan! Läs mer om hur du gödslar gräsmattan. Man kan även använda mossmedel som innehåller järnsulfat. Det dödar mossan, men inte gräset.

4. Sur jordmån gillas av mossa

Om jorden är kemiskt sur (har lågt pH-värde) kommer mossan att trivas bättre än gräset. För att ta reda på om jorden är sur gör du ett enkelt jordtest med ett jordprovstest, som du köper på ett gardencenter eller handelsträdgård. Sur jord kan åtgärdas genom kalkning. Kalka inte i onödan och överdosera inte. Om du ska kalka kan du egentligen göra det när som helst under säsongen. Undvik dock att kalka samtidigt som du gödslar – vårvintern är ett lämpligt tillfälle.

När mossan har tagit över helt – är det läge att nyanlägga gräsmatta eller kanske välja att behålla den vackra mossan?

När mossan har tagit över helt – är det läge att nyanlägga gräsmatta eller kanske välja att behålla den vackra mossan?

5. När mossan tagit över gräsmattan

Kapitulera eller nyanlägga? Om mossan tagit över din gräsmatta helt, kanske du ska fråga dig själv om du behöver en gräsmatta alls. Mossa är vackert, mjukt och sköter sig självt. Annars är det lika bra att börja om från början. Skala av det översta lagret mossgrässvål och anlägg en ny gräsmatta från scratch.

Mossa ska INTE krattas! Då sprider man bara ut mossan än mer.

Mossa ska INTE krattas! Då sprider man bara ut mossan än mer.

Kratta INTE mossa!

En metod som inte rekommenderas är att försöka kratta bort mossan, för att varje liten lös mossbit är en potentiell ny mossplanta. Om du krattar bidrar du till spridningen istället för tvärtom. Så håll fingrarna i styr och testa något av ovanstående metoder.

Mer om gräsmattor:

Reparera gräsmatta – 5 snabbfix för gammal och skadad gräsmatta

Bekämpa häxringar av svampar i gräsmattan

Gödsla gräsmattan rätt

Skötsel av gräsmatta på våren – få snyggaste paradgräsmattan!

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs för nybörjare

Trädgård för nybörjare!

  • Lär dig hur du får en vackrare trädgård där något alltid blommar!
  • 18 lektioner om rabatter och köksträdgård – från grunden
  • Bekämpa skadedjur och gynna nyttodjur
  • Checklistor med årstidernas allra viktigaste göromål

Boka trädgårdskursen!