Jag odlar hybridblåbär. Ska man beskära dem och när i så fall? Läsaren Katrin som undrar.

Svar: Beskärning av hybridblåbärens buskar, och även amerikanska blåbär, är ofta inte nödvändig och det gäller framförallt nyplanterade och unga buskar.

Man får sedan bedöma buskens tillstånd. Klipp bort skadade grenar och gallra ur riktigt gamla. Tunna grenar och skott klipps lättast bort med en sekatör, och grövre, äldre grenar med en grensax. Målet är en luftig buske med gott ljusinsläpp. Beskärningen sker lämpligast under blåbärsbuskens vinterviloperiod.

Tyra Hallsénius Lindhe, svarade i ALLT OM TRÄDGÅRD nr. 6/2018

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!