Med en kontinuerlig trimning får man tätare rhododenronbuskar och azaleor, och mer blomning. Grenar som sticker ut går att korta in. All beskärning sker på våren, direkt efter blomningen. Se denna film (på eng.) som visar olika typer av beskärning och bortnypning av vissna blommor.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!