Schersminbusken är stor och spretig, men blommar mycket. När kan jag klippa busken? Kan jag klippa den hårt (den tar näring från häcken bredvid) eller ska jag bara klippa ur gamla grenar?

Svar: Schersminen gallrar du ur på vårvintern, under mars–början av april. Skär vart tredje år ner de äldsta risiga grenarna, till 15 cm över marken, för att släppa fram nya kraftiga skott och för att få in ljus och luft i busken. Du kan dessutom korta in kvarvarande grenar lite så att busken inte blir för ”svajig”.

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!