Brudspirea, ginst, forsythia, körsbärskornell, pärlbuske med flera, blommar alla mycket tidigt. För att slippa risiga buskar och få fina täta blomningar kan man gallringsbeskära dem när de blommat över.

Då hinner de bilda nya blommande skott till nästa vår. Om man gallrar buskarna tidigt på våren skär man samtidigt bort stora skott som just ska till att blomma och då förvinner mycket blomsterprakt. Även syren gallras efter blomningen.

Obs! Gallra inte buskar och träd av körsbärssläktet nu. Då kan de förlora så mycket sav att de dör. Vänta med det till juli–september (JAS).

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!