Peter Bengtsson kastar sig orädd (och utan tålamod) in i ännu ett svetsarprojekt. Den här gången bygger han en fruktallé för spaljérade fruktträd. Så småningom är det tänkt att träden ska stå av sig själva, men kan i starten behöva stöd.

 

Gå en trädgårdskurs på nätet!

Trädgårdskurs i beskärning!

Stora beskärningskursen

  • Bli en klippa på att beskära vid rätt tidpunkt och på rätt sätt!
  • Forma vackrare buskar, häckar och träd
  • Få friskare träd och buskar
  • Stimulera växterna till bättre skörd och frodigare blomning!

Boka trädgårdskursen!