Djur i trädgården
Spinnarmätare, Colotois pennaria
Djur i trädgården
Skulderbock, Toxotus cursor
Djur i trädgården
Citronmätare, Opisthograptis luteolata
Djur i trädgården
svärmare, Brunsprötad skymnings- Hyles galii
Djur i trädgården
Fyrbandad blombock, Strangalia quadrifasciata
Djur i trädgården
Mörkbandat gulvingefly, Tiliacea aurago
Djur i trädgården
Tistelfjäril
Djur i trädgården
Blåbandat ordensfly, Catocala fraxini
Djur i trädgården
Gulröd blombock, Leptura rubra
Djur i trädgården
Töcknig höstmätare, Epirrita dilutata
Djur i trädgården
Getingbock, Clytus sp.
Djur i trädgården
Skogssnigel, Arion ater
Djur i trädgården
Snabelsvärmare, liten Deilephila porcellus
Djur i trädgården
Daggmask, Lumbricus terrestris
Djur i trädgården
Bålgeting Vespa crabro
Djur i trädgården
Trädgårdssnäcka, Cepaea hortensis
Djur i trädgården
Rovfluga, Neoitamus cyanurus
Djur i trädgården
Blåhuva, Diloba caeruleocephala
Djur i trädgården
Tandfläckigt lundfly, Hada plebeja
Djur i trädgården
Gulvingad fältmätare, Camptogramma bilineata
Djur i trädgården
Blekgult ängsmott, Udea lutealis
Djur i trädgården
Blåfärgat murbi , Osmia coerulescens
Djur i trädgården
Tvärhuggen fältmätare, Dysstroma truncata