Sjukdomar och skador
Öronvivel, Otiorhynchus ligustici
Sjukdomar och skador
Okänd larv
Sjukdomar och skador
Minerarfluga, Phytomyza sp
Sjukdomar och skador
Trädgårdsstinkfly, Lygocoris pablinus
Sjukdomar och skador
Rådjur, Capreolus capreolus
Sjukdomar och skador
Potatisål, Heterodera rostochiensis
Sjukdomar och skador
Rosenstrit, Edwardsiana rosae
Sjukdomar och skador
Bladlöss, Aphidoidea
Sjukdomar och skador
Trädgårdsborre, Phyllopertha horticola
Sjukdomar och skador
Rosrost, Phragmidium mucronatum
Sjukdomar och skador
Kålharkrank, Tipula oleracea
Sjukdomar och skador
Liten granbarrlus, Adelges laricis
Sjukdomar och skador
Trips, rosen- Thrips fuscipennis m. fl.
Sjukdomar och skador
Ärtvivel, Sitona lineatus
Sjukdomar och skador
Liljebagge, Lilioceris lilii
Sjukdomar och skador
Hallonänger, Butyrus tomentosus
Sjukdomar och skador
Mjöldagg, Sphaerotheca pannosa
Sjukdomar och skador
Hagtornsrost, Gymnosporangium clavariaeforme
Sjukdomar och skador
Potatisbladmögel, Phytophtora infestans
Sjukdomar och skador
Platt dubbelfoting, Polydesmus complanatus
Sjukdomar och skador
Rhododendronstinkfly, Stephanitis rhododendri
Sjukdomar och skador
Äppelvecklare, Cydia pomonella (larv);
Sjukdomar och skador
Hagtornspinnare, Trichiura crataegi