Sjukdomar och skador
Allmänt gräsfly, Cerapteryx graminis
Sjukdomar och skador
Kålfluga, Delia sp.
Sjukdomar och skador
Klematisbladstekel
Sjukdomar och skador
Åkersnigel, Agriolimax agrestes
Sjukdomar och skador
Phyllotreta m fl släkten
Sjukdomar och skador
Knäpparlarv Melanotus villosus
Sjukdomar och skador
Pyrrhalta viburni
Sjukdomar och skador
Ullöss, Pseudococcus sp.
Sjukdomar och skador
Krusbärsstekel, stor, Nematus ribesii (larv);
Sjukdomar och skador
Sömntornsstekel, Diplopepis rosae
Sjukdomar och skador
Kaprifolfjädermott, Alucita hexadactyla
Sjukdomar och skador
Äppelblomvivel, Anthonomus pomorum
Sjukdomar och skador
Träfjäril, Cossus cossus
Sjukdomar och skador
Körsbärsflugan, Rhagoletis cerasi L
Sjukdomar och skador
Dagliljegallmygga, Contarinia quinquenotata
Sjukdomar och skador
Liten rosenbladstekel, Blennocampa sp.
Sjukdomar och skador
Rapsbagge, Meligethes aenus
Sjukdomar och skador
Sorgmygga, Sciara thomae
Sjukdomar och skador
Lönnmjöldagg, Uncinula tulasnei
Sjukdomar och skador
Slemmig fruktbladstekel, Caliroa cerasi
Sjukdomar och skador
Spinnare, aprikos-, Orgyia antiqua
Sjukdomar och skador
Monilia, Sclerotinia laxa
Sjukdomar och skador
Mjöldagg, Erysiphe m. fl. släkten