Faktabank

2.1 Inspirationsbilder

Uppdaterad: 2004-07-19 16:20:35

Bild tagen av Annika Haglund

Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3

  • BERNT / ZON 1-2 / MAR 01 2013 / 11:27
    Naturen har längst erfarenhet av vattensamlingar. vi försöker så långt det är möjligt att se och lära av naturen. Vi försöker också att välja växter som normalt finns i landsdelen. Den största lyckan är ju att hitta växter som självmant vandrat in.
    Efterso vi har vattensamlingen så nära inpå oss, önskar vi att den der oss glädje hela året.

  • Åsa i Bålsta; ”Ett träd hade gett upp och sedan hamnade en del av det vid dammens sumpzon. Där är det också vatten men inte så djupt som i övriga dammen.”

  • Åsa i Bålsta; Damm m liten bäck/vattenfall.
    ”Dammen är ca 10 meter lång och bredden varierar med bredaste måttet 6-7 meter. På mitten smalnar det av och där ska det någon gång ligga en bro. Djupet är 1.30 på ena sidan och 1 meter på den sida som syns på bilden. Dammen är byggd med ”terasser” i vattnet där växterna står.”

  • Bilderna är tänkta att ge idéer och inspiration vid utformning och planering av dammar – stora som små.