Faktabank

2.3 Sumpzon

Uppdaterad: 2004-04-10 11:16:11

Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3

  • Sump- och fuktzonen sträcker sig till ca 40 cm djup. För detta läge finns största gruppen vattenväxter.