Faktabank

2.31 Rening genom grus

Vetenskapligt namn: Rening genom grus

Uppdaterad: 2004-08-31 14:49:01

Bild tagen av Annika Haglund

Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3

  • MAGGANRO / ZON 3 / MAR 06 2013 / 13:31

    Skräpet i dammen fångar jag upp med en håv! Lite vift med håven varje dag blir det. Sedan går vattnet till filtret. Nu för tiden har jag två tunnor och i den första går vattenströmmen upp genom filtermassan och vidare till nästa tunna där vattnet går neråt och vidare till bäcken. Den första tunnan går att tömma och spola ur genom att den har en bottenkran. Jag räknar med att vattnet syresätts under färden och att en del större smuts stannar i filtren. Efter bäcken kommer vattnet till den lilla fördammen. Där finns mycket växter, ingen jord och en stor rotmassa som förhoppningsvis tar hand om en del kväveöverskott. Vattnet rinner vidare genom ett litet trappstegsfall till dammen. Där växer det alltid mycket trådalger! Runt dammkanten växer det en del växter och i dammen flyter vattenväxter. Dammen har ett utlopp för högvatten vid ösregn. Det rinner då via en stenmur/barriär till den grunda fågelbadsdammen och sedan ut i trädgården bland ormbunkar och andra fuktälskare.
    Var näringen kommer ifrån? Ja regnvatten innehåller en hel del kväve! Jag har 9 halvstora guldfiskar som skiter lite lagom mycket. De matas aldrig! Andra djur lämnar säkert ifrån sej en hel del också. Förmultnade växtdelar är nog den största boven. Jag försöker rensa vår och höst men det produceras säkert en hel del under vattnet också…
    Algproblemen är alltid störst på försommaren. Dammens växter har inte kommit igång med att förbruka näring, vattnet kan bli varmt, ingen bladmassa täcker vattenytan och solen är uppe många timmar gör att algerna frodas. I juli och augusti brukar det ha lugnat ner sej!
    En skimmer står på önskelistan.

  • Längst upp, där vattenfallet ska börja, grävde vi en djup grop. Där ska vår naturliga rening vara. Först 3 nya presseningar i botten (billigare än dammduk);. Sen ett lager grus.Hål borrades i pumpslangen och pluggades igen i änden. Slangen las i botten på gropen. Vattnet kommer att tvingas ut ur de små borrade hålen, sippra uppåt genom gruslagret, sedan ett tjockt sandlager och till sist grus igen. Därefter rinner det ner för vattenfallet, vidare till lilla och stora dammen och sugs upp av pumpen som står där.