Faktabank

2 Anläggning av damm

Vetenskapligt namn: Anläggning av damm
Färg:
Höjd:
Härdighet till zon:
Läge:
Jord:
Förökning:
Uppdaterad: 2004-07-27 09:41:54

Bild tagen av Lotta Fällback Tumba, zon: Zon 2-3

Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3

 • BERNT/ZON 1-2/ JAN 2013
  Dammduken vid starkt lutande sidor i en vattensamlign är alltid svåra att dölja på ett naturligt sätt. Det finns mattor av naturfiber, som man kan fästa i ovankanten av branten. Materialet bryts ned efter några år, men då har förhoppningsvis önskad vegetation etablerat sig.
  Det finns också en glest spunnen matta, som döljer duken om man pillar in t.ex vitmossa i den.
  Vi använder ett grovt plastnät, som håller en tunn vitmossbädd på plats. Efter några månader har vitmossan vuxit igenom duken och döljer duken..

  Den hylla Du frågar om i högra delen av den undre bilden. På denna hylla har vi ställt växter med rotsystemet samlat i nätkassar, som sedan förankrats bakom sargkanten.

 • BERNT / ZON 1-2 / JAN 15 2013 / 14:36
  Bilder i anslutning till vår vattensamling.
  Tidig vårgrönska i omgivningen.
  Senhöst över vattenspegeln.
  Soltorka vid sandstranden.
  Isen smälter i fattigkärret. • BERNT / ZON 1-2 / JAN 15 2013 / 17:01
  BA= bräddavlopp. Dukkantens lägsta punkt är ca 40 cm brett och ansluter till en mindre stenkista under sandstranden.
  Fattigkärr är ett område som får sin tillrinning från gödningsfattiga områden, i dett fallet vattensamlingen. Några av fattigkärrets växter skaffar sig kväve genom att fånga insekter.

 • I och omkring vår vattensamling.
  BERNT / ZON 1-2
  JAN 14 2013 / 16 KOMMENTARER / 191 VISNINGAR
  Jag har gjort en skiss på bottenprofilen i vår vattensamling. bilden visar två profilsnitt genom dammen.
  Det är 15 år sedan vi gjorde anläggningen.
  Är symboler och benämningar förståeliga?
  ST= Sandstrand.
  FK=Fattigkärr
  TO=Torvmosse.
  KL=Klippbrant.
  DV=Djupvattenshylla.
  ÖVS=Övre vattensamling.
  RI=Rännil.
  VF=Vattenfall.
  NVS=Nedre vattensamling.
  P=Pump.
  BA=Bräddavlopp.

 • MAGGAN RO / FEB 28 2004
  Undviker jord i dammen
  Jag försöker undvika jord överhuvudtaget i dammen utan planterar med torv och småsten, mest för förankringens skull. Näringen hoppas jag växterna tar från dammen! Näckrosorna behöver förtås lera och annat godis för att bli stora och täcka ytan med stora blad!

 • Några detaljbilder. Alla på dammen helt nyanlagd förutom sista bilden som är 1 månad efter.


 • Lägg i skyddsduk och sedan gummiduken ganska så spänd i dammhålan. Placera sedan dom största stenarna på plats, med extra skyddsduk under, pallra ev. upp dom så att lagom mycket sticker över ytan.
  Skall det bo en näckros i dammen kan det vara bra att placera ut den nu. På bilden har vi även byggt ett stenröse för att det skall vara ett vattenfall.

  Fyll på vatten. Justera duken under tiden och fixa till så att vecken hamnar snyggt.

  När dammen är fylld över alla bredder så kan man se var vattnet tar vägen vid översvämmning, kanske kanten är för låg på något ställe så att vattenytan inte blir lika hög som man ville, vik undan dammduken i kanten och justera höjden på kanten där det behövs.

  Först nu kan man klippa bort överflödeig duk runt kanterna. Klipp hellre för lite än för mycket!

  Nu är det dags att placera ut stenar eller vad man önskar både på hyllan under vattenytan, och på kanten. Snyggast blir att inte ha för små stenar, eller åtminstone några riktigt stora. Här har jag placerat en stor platt sten som man kan stå på när man vill komma riktigt nära, den skjuter ut något över dammkanten för att dölja duken. Se till så att stenar som lockar till att kliva på är stabila!
  Fyll sedan på med singel (t.ex 5-8 mm) mellan stenarna, och gärna i botten på dammen då det är bra för vattenrenande bakterier att ha mycket ytor att fästa på. Tvätta singlet innan för att bli av med stendamm. Blir vattnet mjölkigt när man lägger i singlet så klarnar det sedan på en dag om man har filter, ett par veckor utan filter.

  Dölj sedan all dukkant utanför dammen, använt inte sand då den har väldigt bra kappiläreffekt om sanden är i kontakt med både vattnet i dammen och marken utanför!

  Plantera, justera, och se till så att all dammduk är dold! Lycka till!


 • Skall försöka lägga in en serie med bilder och beskriva hur jag gör en damm.

  I det här fallet är det en liten damm som inte är så djup, dessutom fylls djuphålan med stenar för att minska djupet men att ändå ge dom bästa förutsättningarna för en bra biologisk balans.

  Märk ut dammens kanter, hyllor och djuphåla. Jag har även märkt ut rabatten som skall vara runtom. Kolla höjder och planera hur du skall ta upp dom på bästa sätt. Om marken lutar, skall dammen höjas i ena änden eller sänkas….eller lite av varje…

  Börja med att gräva djuphålan. På bilden c.a 80 cm djup.

  När djuphålan är grävd, gräv ut hyllorna. Dom bör vara vågräta eller luta något från mitten för att inte sten och grus skall kana ner. Höjd och bredd på hyllorna beror på storlek på stenar och damm. I den här lilla dammen så nöjde jag mig ed en hylla ca 30 djup och bred.
  Kolla höjder igen. Eventuellt så behöver det byggas upp någon kant om marken lutar. Gamla betongblock, telestolpar, snickrad ram av brädor är några sätt att få en jämn och bra kant.

  När dammen är färdiggräv och höjderna är fixade, mät med snöre hur stor duk du behöver. Alternativt mät djupet x 2 + bredden + 80 cm kant (30-50 åt varje håll).
  Köp alltid riktig gummiduk! PVC-duken som må vara mycket billigare är väldigt skör och det är inte så lätt att lokalisera hål i duken eller att plocka upp alla stenar i en färdig damm för att byta du efter ett par år. Köp även skyddsduk att ha under gummiduken.


 • Dammbygge. Före och efterbilder.
  Här har jag gjort en damm med en strand av singel på en sida för att man skall kunna komma nära och djur (inkl hundar) skall kunna ta sig lätt till och från vattnet.
  Försök att välja stora stenar till kanten och lägg dom så att dom skjuter en bit över vattnet så duken döljs.
  Snyggast är när bara 1/3 av stenen sticker upp över vattenytan, då får man mäta och kanske placera den på någonting.
  I den här dammen använde jag gamla heltäckningsmattor under gummiduken, och gamla bilmattor under dom största stenarna som extraskydd.
  Att försöka fästa gummiduk mot ett skrovligt berg och ha skarven under vattenytan som jag har gjort här rekommenderar jag ingen att göra, mycket svårt att få tätt.


 • Anläggning av en skogstjärnsliknande damm.
  Endast en hylla gjordes, c.a 30 cm under kanthöjd där torvblock placerades. Fogarna stoppades sedan med grov torv och torv fylldes på utanför för att dom skulle smälta in i miljön. Ytterst få växter planterades, dom flesta av dom vilda som ängsull, vattenklöver mfl som naturligt växer vid skogstjärn.
  Torven och det relativt skuggiga läget gör att vattnet håller sig mörkt men klart, och ingen algtillväxt.
  Ett par år efter anläggning har sileshår mfl växter kommit naturligt i torvblocken.
  Djup c.a 80 cm.

 • Pumpen kan placeras på hylla under träbro med öppningsbar lucka. Dammen kan aldrig bli helt tömd och pumpen är lättåtkommlig. Nackdel en del skräp samlas i djuphålan och får sugas upp på annat sätt.

 • Vatten flödet från vattenfall till damm ska helst passera genom en fördamm med mycket kväveslukande växter. Efter dammen, måste vattnet ha en säker väg ut vid häftiga regn. Då är det bra att ha en liten grund fågelbadsdamm med avgränsning så att fiskarna inte tar sej dit. Därifrån svämmar vattnet vidare ut i trädgården och fuktälskande växter!

 • Dammen (11)
  Man kan vika duken runt något. En jordvall, trästock, impregnerad eller stadiga stenar. Man kan också låta duken gå upp mellan stenar så att den inte syns. Bra på översidan i slänt.