Faktabank

5 Dammböcker

Här tipsar vi om olika dammböcker


Uppdaterad 19 juli 2016 av katarinah Z3

 • Tittel: Rock & water gardening

  A practical quide to conctruction and planting.

  Författare: Peter Robinson.

  Förlag:

  Lorentz books
  Utgivning: 2001

  Annes publishing Limited
  Utgivning: 2002

 • Tittel: Trädgårdens vatten

  Författare: Kerstin Engstrand och Anders Persson

  Förlag: Prisma

  ISBN: 91-518-4375-7

  Utgivningsår: 2005

 • Tittel: Trädgårdsdammar,

  ta steget från tankens paradis till verklighetens damm

  Författare: Börje Eriksson, Bertil K Johanson, Pär Schyllander,

  Förlag: ICA bokförlag

  ISBN: 91-534-1794-1

  Utgivningsår: 2000

 • Tittel: Trädgårdsdammar steg för steg,

  dammar,bassänger,kanaler,fontäner, vattenfall m.m.

  Författare: BryanHirst, översättning:Eva Linderoth

  Förlag: Prisma

  ISBN: 91-518-4643-8

  Utgivningsår: 2006

 • Tittel: Sten vatten växter,

  Författare:
  Birgitta Geite, Helge Lundström

  Förlag: Natur och Kultur/LTs förlag

  ISBN: 91-27-35245-5

  Utgivningsår: 2000