Faktabank

AA 2

Vad ska finnas med i ett inlägg om sådd?

En mall man kan titta på om man skriver in egna nya såråd, där släktet redan finns

Mall för nya kommentarer
Efter skörd: Bör sås med färska frö
eller

Kan eller bör lagras.

Sådjup: Ljusgroende, sås ytligt.
eller

Mörkergroende, täcks.

Temperatur: Varmgroende 20 grader C.
eller

Gror efter kylperiod. +,- 5 grader C.
eller

Groningstid: Varmgroende, dygn efter sådd.
eller
Kallgroende, tiden efter såjordens upptining.

Skolning: Så fort plantorna är hanterbara.
eller

Skolas först efter något år.
eller

Erfarenheter.

Uppgiftslämnare. Ev. länk till min sida.:

Uppdaterad 19 juli 2016 av kerstin z 5-6